Sign In

Madrasah Tahfiz Al-Fath

Madrasah Tahfiz Al-Fath

Category:

Product Description

PENGENALAN MADRASAH :

MADRASAH TAHFIZ AL-FATH INI ADALAH MERUPAKAN SEBUAH PUSAT PEMBELAJARAN DAN PENGHAFALAN AL-QURAN YANG DITUBUHKAN SECARA PERSENDIRIAN DENGAN HARAPAN UNTUK MELAHIRKAN PARA HAFIZ YANG MANTAP HAFAZANNYA SERTA BERILMU, BERAKHLAK DAN BERKETERAMPILAN DALAM MASYARAKAT,SERTA BERJAYA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT.

OBJEKTIF :

  • JUGA BERAZAM UNTUK MELAHIRKAN PARA HAFIZ AL-QURAN YANG MARIR (SEMPURNA), KUAT INGATANNYA DAN LANCAR DALAM PEMBACAANYA BERSERTA DENGAN HUKUM TAJWID YANG BETUL LAGI SOHEH.
  • MEMPEROLEHI ASAS-ASAS ILMU SYARIAH DAN BAHASA ARAB.
  • MENDIDIK NAFSU KE ARAH MAQAM MUTMAINNAH, MEMBINA SIFAT YANG MULIA YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM AGAMA ISLAM DAN MELATIH DIRI DENGAN AKHLAK NABAWIYAH (AKHLAK-AKHLAK NABI).
  • MEMBENTUK PARA HAFIZ YANG MEMPUNYAI HIMMAH (BERBUDI BAHASA) DAN HIKMAH (DENGAN KEBAIKAN) DALAM BERDAKWAH.

VISI :

MENJADIKAN AL-QURAN DAN SUNNAH SEBAGAI PENYELAMAT UMMAT.

MISI :

UNTUK MELAHIRKAN PARA HUFFAZ YANG SENTIASA MENCINTAI, MENGAGUNGKAN DAN BERPEGANG TEGUH DENGAN AL-QURAN DAN SUNNAH SERTA BERKETERAMPILAN YANG BAIK DALAM MASYARAKAT.

Reviews

There are no reviews yet.

Add Review

Add Review

Be the first to review “Madrasah Tahfiz Al-Fath”

Your email address will not be published. Required fields are marked *